Arbetslösheten har fortsatt att stiga i coronas spår

Arbetslösheten är nu upp i 9 procent och totalt är 465 000 personer inskrivna som arbetslösa hos Arbetsförmedlingen. Den siffran fortsätter att öka successivt och myndigheten räknar med att omkring 600 000 människor kommer vara arbetslösa i början av nästa år.

Att coronapandemin slagit hårt mot hela världen är inget som har undgått någon. I Sverige har tusentals människor fått sätta livet till, många har varit sjuka i flera månader och andra har förlorat sina jobb.

Trots att Sverige förblivit relativt öppet har ekonomin drabbats hårt och många företag har försatts i konkurs eller tvingats göra sig av med personal. I flera månaders tid har detta lett till att antalet arbetslösa ökat runt om i Sverige. Så sent som i förra veckan var arbetslösheten uppe i hela 9 procent. Det är en kraftig ökning på bara några månader. Under förra året var exempelvis arbetslösheten 6,8 procent.

Bara mellan 22-28 juni skrev 11 576 personer in som som arbetssökande på Arbetsförmedling. I jämförelse med samma period förra året är det 4 179 fler. I dagsläget är det drygt 465 000 inskrivna som arbetssökande och inget tyder på att den trenden kommer att vända nedåt i första taget.

Arbetslösheten påverkar i sin tur människors privatekonomi. Kronofogden har tidigare vittnat om att fler och fler personer får svårt att betala sina dyra smålån och krediter och många hör av sig till myndigheten om råd. Andra kontaktar även inkassobolagen för att lägga upp betalningsplaner.

Arbetslösheten väntas öka även framöver

Som tidigare nämnt har Arbetslösheten ökat under flera månaders tid och det finns inte något som tyder på att något annat kommer att ske framöver. Enligt Arbetsförmedlingens bedömning räknar man med att drygt 600 000 kommer vara inskrivna som arbetslösa i början av nästa år. Det är en ökning med 135 000 personer från dagens siffra. Först därefter tror man att arbetslösheten kommer börja minska i långsam takt.

Än så länge varslas fortfarande människor från sina arbeten i hög takt. Bara förra veckan varslades 1 915 personer vilket innebär att totalt 88 408 personer har varslats om uppsägning sedan vecka 10 fram till vecka 26.