Därför är återbetalningstiden viktig när du lånar pengar

När du tecknar ett lån, oavsett om det är ett snabblån, privatlån eller någon annan låneform, har du ofta möjlighet att själv påverka din återbetalningstid, även kallat löptid. Många gånger väljer låntagare första bästa återbetalningstid utan att tänka igenom hur beslutet faktiskt kan påverka din ekonomi.

I den här texten tänkte vi gå igenom hur återbetalningstiden påverkar din betalningsförmåga men även hur mycket lånet i slutändan kommer kosta dig.

Kort löptid resulterar i högre kostnader

Att välja en kort återbetalningstid innebär att du måste betala tillbaka hela ditt lånebelopp inom ett kortare tidsspann. Det leder till högre månadskostnader eftersom amorteringsbeloppet blir högre. I och med att du amorterar mer varje månad får du mindre marginaler i din övriga ekonomi och en oförutsedd utgift skulle potentiellt kunna göra det svårare för dig att få ekonomin att gå runt. Väljer du en kortare återbetalningstid gäller det att du fortfarande har tillräckliga marginaler för att klara av även andra utgifter som kan dyka upp.

Fördelen med en kort återbetalningstid när du lånar pengar är att du slipper dras med dyra räntekostnader under en längre tid. Det innebär i slutändan att totalkostnaden för lånet blir lägre än vad det blir med ett likvärdigt lån med längre återbetalningstid.

Fler kan hantera lån med lång återbetalningstid

I motsats till kort återbetalningstid får du en lägre månadskostnad med en lång löptid. Samtidigt kommer du betala av lånet under en längre tid vilket resulterar i högre räntekostnader. I slutändan kommer totalkostnaden för ett lån med lång återbetalningstid bli högre, men de relativt låga månadskostnaderna gör att fler hushåll kan hantera ett sådant lån.

Tips! Välj en längre återbetalningstid och gör extra inbetalningar när du har möjlighet. På så vis kan du korta ned din återbetalningstid och därmed dina räntekostnader.

Vilken återbetalningstid som i slutändan är bäst är helt individuellt. Men nu när du vet hur återbetalningstiden påverkar dina månatliga betalningar och lånets totalkostnad kan du välja den löptid som passar din ekonomi allra bäst.