Fler åtgärder sätts in för att minska konsumtionslånen

Konsumtionslånen fortsätter att öka. För att vända trenden ska Finansinspektionen börja granska långivarnas kreditprövningar och uppdatera sina allmänna råd. Råden väntas införas innan sommaren och förhoppningen är att få till en förändring redan på kort sikt.

Under lång tid har Finansinspektionen lyft fram problemen med överskuldsättning till följd av ökande konsumtionslån, vilket innefattar både snabblån och privatlån. För att få bukt med problemet har flertalet åtgärder införts. Den ökade skuldsättning tycks dock inte avta och nu har myndigheten beslutat sig för att granska långivarna för att se om kreditprövningarna är tillräcklig.

En anledning till att man väljer att fokusera på just kreditprövningarna är för att man sett att många låntagare fått betalningsproblem kort efter att lånen betalats ut. Det har väckt frågor om prövningarna är tillräckliga.

Det faktum att olika långivare använder sig av olika kreditupplysningsföretag har även det en viss påverkan på den ökade skuldsättningen. Företagen rapporterar nämligen inte in sina uppgifter om en låntagare till samma register. Idag kan en långivare som nekas lån där upplysningen görs hos UC vända sig till aktörer som inte använder UC och förbättra sina chanser avsevärt att beviljas ett lån.

Finansinspektionen ska uppdatera sina råd

Förutom att Finansinspektionen ska börja granska fler företag och deras kreditprövningar ska myndigheten även uppdatera sina allmänna råd för att tydliggöra vilka krav som ställs på långivarna.

– Det kommer såvitt jag kan bedöma en skärpning av vilken informationsinhämtning man ska göra, så att vi därmed minskar risken för att hushåll tar lån som de inte har råd med och kanske inte tillräckligt tydligt har funderat igenom, säger generaldirektör, Erik Thedéen, till DN.

Ett problem idag är att vissa företag inte genomföra fullständiga kreditprövningar. Ofta tittar man bara allmän data om en persons ekonomiska situation. Just här tror Finansinspektionen att man kan få till en förändring genom att bli mer specifika i sina råd.

Eric Thedéen slår dock fast att nya allmänna råd inte kommer vara tillräckligt för att få bort överskuldsättningen. Däremot kommer det vara ett steg i rätt riktning.

Har som mål att vara klara innan sommaren

Arbetet med att uppdatera de allmänna råden är omfattande och väntas ta lång tid. Finansinspektionen hoppas dock att man ska vara klar innan sommaren och att det kan ge effekt redan på kort sikt. Enligt Eric Thedéen brukar dessa typer av ändringar får effekt relativt snabbt då de flesta vill följa myndighetens råd.