Hushållens sparande slog alla rekord under andra kvartalet

Hushållens sparande ökade kraftigt under det andra kvartalet och slog alla rekord. Det visar siffror från SCB. Coronapandemin tycks ha haft en viss inverkan då pengarna som tidigare lagts på hushållskonsumtion nu lades på sparade. Totalt ökade sparandet med 140 miljarder kronor.

Coronatider har inneburit en osäkerhet för svenskarnas privatekonomi. Många har förlorat sina jobb vilket direkt påverkat ekonomin medan andra känt av osäkerheten och då valt att inte spendera pengar i onödan. Pengarna som inte konsumeras har svenskarna då valt att spara. Under årets andra kvartal ökade därför hushållens finansiella sparande till rekordnivåer, visar siffror från SCB. Faktum är att sedan mätningarna startade 1996 har nysparandet aldrig ökat så pass mycket under ett och samma kvartal.

Sparandet ökade med 140 miljarder kronor

Svenskarnas sparande minus ökningen av skulder ökade med 140 miljarder kronor under förra kvartalet. Det är en ökning med 17 miljarder kronor i jämförelse med kvartalet dessförinnan.

Därmed har hushållens förmögenhet nästan återhämtat sig från raset som skedde under förra kvartalet.

Coronapandemin har bidragit till ökningen

SCB tror att coronapandemin haft en viss inverkan på svenskarnas sparande. Den minskade hushållskonsumtionen och osäkerheten inför framtiden har bidragit till ökningen där allt fler väljer att spara sina pengar i stället för att spendera dem. Faktum är att Sverige är det land i Norden där konsumtionen återhämtar sig allra långsammast, vilket vi skrivit om tidigare.

Under kvartalet gjorde hushållen ovanligt stora nettoinsättningar på sparkonton på hela 73 miljarder kronor. Dessutom ökade även nettoköp av både aktier och fonder vilket bidrog till den kraftiga ökningen. Insättningarna på bankkonton minskade dock och var lägre än under föregående kvartal.

Att sparandet ökade så pass mycket inger en ökad trygghet för många hushåll, särskilt med tanke på att många branscher fortfarande går tufft och påverkas av rådande situation. Men även för de hushåll som inte kommer drabbas ekonomiskt av pandemin kan sparandet komma att betyda mycket i framtiden.