Nominell och effektiv ränta – därför ska du jämföra dina lån mot den effektiva räntan

I den här texten förklarar vi skillnaden mellan den nominella och effektiva räntan när du lånar pengar. Vi förklarar även varför det är viktigt att jämföra långivarnas effektiva räntor med varandra för att hitta det billigaste lånet på marknaden.

Vad är nominell och effektiv ränta?

När en bank eller långivare presenterar den nominella räntan menas den ränta som tas ut för lånet. Men utöver räntan för lånet tar långivaren även ut andra former av avgifter, exempelvis aviavgifter eller uppläggningsavgift, och av den anledningen måste banken eller långivaren även redovisa den effektiva räntan. Den effektiva räntan är med andra ord räntan för lånet inklusive alla övriga kostnader. Det vill säga den effektiva räntan inkluderar alla kostnader för lånet.

Nominella och effektiva räntor anges som årsräntor.

Den effektiva räntan ger en rättvis bild av lånets kostnad

Eftersom den effektiva räntan innehåller alla kostnader för lånet ger den en mer rättvis bild av totalkostnaden än vad bara den nominella räntan gör. Den effektiva räntan gör det därför lättare att jämföra banker och långivares lån med varandra och hitta det som är billigast.

I samband med att du jämför banker och långivare med varandra ska du titta på den effektiva räntan. För även om en långivare har lägre nominell räntan än en annan långivare kan de övriga kostnaderna göra att totalkostnaden för lånet blir högre.

Den effektiva räntan är hög på snabblån

När du lånar pengar varierar räntesatserna mellan olika typer av lån. Även hur mycket du lånar, till vilken återbetalningstid och hur hög kreditvärdighet du har påverkar dina räntor.

Det finns dock en lånetyp där räntorna sticker ut extra mycket, framför allt vad gäller den effektiva räntan. Jag talar förstås om snabblån. Snabblån har nominella räntor på mellan 30-40 procent. Det är förstås en hög ränta men det är när vi ser till den effektiva räntan som det verkligen sticker iväg. Snabblån kan i vissa fall ha effektiva räntor på flera tusen procent.

Vid en första anblick kan en sådan ränta skrämma iväg många potentiella kunder, men faktum är att det ser värre ut än vad det är. Som jag var inne på tidigare anges den nominella och effektiva räntan på årsbasis, snabblån betalas dock tillbaka under väldigt kort tid, ibland bara 30 dagar. Det ger en skev bild av lånets totala kostnad som i själva verket inte är så dyr som den först verkar.

Många långivare inom snabblån brukar därför presentera lånets totala kostnad i kronor vilket gör det lättare för dig att faktiskt se hur dyrt eller billigt lånet faktiskt är.

Långivare är skyldiga att redovisa båda räntorna

Ett enkelt sätt för banker och långivare mörka sina låns kostnader skulle vara att bara presentera den nominella räntan för lånet. Detta är dock inte tillåtet utan alla banker och långivare måste presentera både sina nominella och effektiva räntor. På så vis kan en låntagare alltid få en tydlig bild av vad lånet kommer att kosta.

I vissa fall kan bankerna och långivarna presentera sina nominella och effektiva räntor direkt på hemsidan. Men om det rör sig om individuell räntesättning får du veta vilka räntor du får först när du ansökt om lånet.

Tips! De flesta långivarna presenterar även räkneexempel på sina hemsidor med exempelräntor för att du ska få ett hum om vad lånet kommer kosta dig.