Svenska bolånetagare får amorteringsfrihet i ett år

Finansinspektionen har lämnat in ett förslag på slopat amorteringskrav fram till juni 2021. Förhoppningen är att det ska ge utökat handlingsutrymme och personer med ansträngd ekonomi ska få lättare att klara av att betala sina boendekostnader.

Finansinspektionen med generaldirektör Erik Thedéen i spetsen ger undantaget för amorteringskravet för både befintliga och nya bolånetagare. Detta gör man på grund av det rådande ekonomiska läget i Sverige.

Än så länge rör det sig om ett förslag som ska skickas på remiss med förhoppning om att förslaget ska börja gälla den 14 april. Amorteringsfriheten ska gälla fram till juni 2021, därefter ska ytterligare beslut tas om undantaget ska fortsätta gälla eller tas bort.

I slutändan är det bankerna själva som bestämmer vilka kunder som får amorteringsfrihet och inte, men det finns inte längre något krav att förhålla sig till.

Undantag från amorteringskravet ger ökat handlingsutrymme

De svenska hushållen har överlag goda marginaler på sina bolån för att klara av tyngre perioder. Med detta undantag från amorteringskravet hoppas Finansinspektionen att hushållen ska få utökat handlingsutrymme vilket skulle vara bra för ekonomin.

Men det finns även de som har en mer ansträngd ekonomi, som helt enkelt inte har några marginaler, där arbetslöshet gör det omöjligt att betala av på sina bostadslån. För dessa personer kan amorteringsfriheten vara helt avgörande för om de kan bo kvar i sina bostäder eller inte.

Stockholms Handelskammare är positiva till amorteringsfriheten

Stockholms Handelskammare ställer sig positiva till Finansinspektionens förslag. I en intervju med DN säger man att det hade varit orimligt att tvinga människor att spara genom sitt boende nu under denna kris när konkurser, varsel och permitteringar avlöser varandra.

Andreas Hatzigeorgiou är Stockholms Handelskammares vd. Han anser att amorteringskravet bör slopas helt och hållet då det fört med sig negativa effekter.

Något gehör från FI:s generaldirektör Erik Thedéen får han dock inte. Thedéen påpekar att svenskarnas skuldsättning i förhållande till inkomst och värdet på bostaden har gått ned sedan amorteringskravet infördes 2016.