Amortering

Har du amortering på ditt lån? Från den 1 mars 2018 började nya amorteringskrav att gälla. Detta innebär att man inte längre kan köpa ett hus, lägenhet eller villa och enbart betala ränta på lånet. Du måste även amortera av lånet varje månad. Det innebär att du måste betala av en liten del av lånet varje månad för att få lånet att minska.

Amorteringskravet gäller bara den som lånar pengar från 1 mars 2018

Om du har ett befintligt bolån där du idag inte har amortering, så kommer du inte att tvingas börja amortera på detta lån utan fortsätter dina avbetalningar enligt tidigare avtal med banken.

Om du däremot vill låna pengar för att köpa en bostad efter 1 mars i år så infaller amoteringskravet, vilket innebär att den som har bolåneskulder överstigande 4,5 x årsinkomst före skatten är dragen, ska betala av minst 1% av skulderna utöver det befintliga amorteringkravet.

Tänk på att om du behåller din kredit, men byter bostad som ska vara säkerhet för lånet, så räknas detta som ett nytt lån och du kommer att behöva betala amortering utöver räntan.

Gamla lån behöver inte amorteras

Om du redan har ett befintligt lån, så behöver du som sagt inte börja amortera på detta i och med de nya reglerna. I så fall bara för att du själv vill och för att det kan vara skönt att se skulderna minska lite från månad till månad. Reglerna gäller bara om du lånar pengar efter 1 mars 2018.

Nya bostäder är undantagna

Ett litet undantag har satts från de nya amorteringskraven. Om du vill låna pengar till att bygga en ny bostad så kan du bli amorteringsbefriad de 5 första åren.

Reglerna gäller bolån

Dessa regler gäller för bolån och villalån och inte privatlån, snabblån och andra krediter.