Konsumentkreditlagen

Det finns en lag som reglerar villkor för lån och krediter. Den heter konsumentkreditlagen och inom dessa lagar innefattas även snabblån. Lagen är till förmån för dig som låntagare på så sätt att långivaren inte får ge dig sämre villkor än vad som står i lagen.

Lagen gäller för snabblån, lån och krediter

Konsumentkreditlagen gäller för snabblån, lån och vanliga krediter. Det finns dock ett antal undantag.

  • Studielån
  • Pantbanker
  • Fakturaköp
  • Bolån

När du ingår avtal om ett lån eller kredit så ska informationen från långivaren vara så tydlig att du förstår vad det är du ger dig in på. Det vill säga att lånevillkoren ska vara så tydligt specificerade att du verkligen förstår vad det är du signerar.

Ränta och Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation

Långivaren måste tydligt specificera den effektiva räntan, så att du har ett jämförelsemått i % som anger vad det totala kostnaden för lånet är. Det ska framgå ett representativt exempel på lånet så att du kan jämföra kostnader och ränta med andra lån. Innan du signerar ska du också i rimlig tid ha fått ett formulär som heter ”Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation”.

Att den är standardiserad betyder att alla långivare måste lämna ut exakt detta formulär och det ska innehålla långivaren namn, hur stort lånebeloppet är, löptid, dvs hur lång tid du ska amortera på lånet och vad som händer om du inte inkommer med betalningarna i tid. Långivaren måste också ange krediträntan som en räntesats per år, inte enbart månadsränta. Om kreditgivaren tar ut en avgift så får den inte överstiga de faktiska kostnader som långivaren haft för att täcka administration och hantering av lånet.

Kreditprövning och kreditavtal

I konsumentkreditlagen står att alla kreditgivaren måste göra en kreditprövning. Detta innebär inte att de måste göra en kreditupplysning, men att långivaren måste ta fram så pass mycket information om dig som låntagare att de kan bedöma om du har möjlighet och utrymme i din kredit att återbetala det ansöka lånebeloppet. När du har bestämt dig för att tacka ja till lånet och skriva på pappren så har du alltid rätt att få en kopia på kreditavtalet.

Ångerrätt för lån

Precis som när du köper någonting på Internet så har du en ångerfrist även för lån och krediter. Ångerrätten är 14 dagar från dagen du signerade låneavtalet. Du behöver inte ange varför du ångrar ditt tagna lån, men måste återbetala hela det utbetalda lånebeloppet tillsammans med ränta för den tiden du har haft krediten tillhanda. Detta gäller även för snabblån med kort återbetalningstid. Pengarna måste återbetalas inom 30 dagar.