Bindningstid

Tecknar du ett lån med bunden ränta är det inte ovanligt att ditt avtal omfattas av en bindningstid. Det innebär att du under en viss period är bunden till lånet och inte har möjlighet att lösa det i förtid. Lån med rörlig ränta omfattas aldrig av någon bindningstid och kan således lösas när du vill.

Vad är bindningstid?

Bindningstid är den tid som man enligt avtal är bunden till. En bindningstid kan gälla på t.e.x telefonabonnemang, bredband eller snabblån och innebär att man under den tiden, varje månad är skyldig att betala/avbetala ett visst belopp.

Häva bindningstiden

Det går ibland att häva avtalet under bindningstiden, men då kostar det extra pengar. Det är inte alltid det går att häva avtalet. Har du lånat pengar, så går låneavtal att häva/avsluta i förtid, genom att man betalar av hela lånebeloppet med dess räntor och kostnader. Telefon-abonnemang kan vara svårare. Oftast har du i samband med att du tecknat avtal med bindningstid fått ett specialerbjudande, t.e.x gratis månader eller lägre pris och eftersom du utnyttjat detta gäller bindningstiden till fullo.

Exempel på bindningstid för lån hos Bank Norwegian:

Du lånar 65.000 kr och väljer en återbetalningstid på 5 år, dvs 60 månader. Under tiden bindningstiden för avtalet pågår så avbetalar du 1531 kronor varje månad. för varje månad så minskar skulden till Bank Norwegian. Efter 5 år är skulden till fullo betald och du har då betalat totalt 91.866 kr. Mellanskillnaden på 91.866 kr och lånebeloppet 65.000 utgör ränta och kostnader för att du har fått låna pengarna.

Bindningstid då du lånar pengar

När man lånar pengar så styrs det totala beloppet att återbetala, av hur lång bindningstid man valt vid lånets tecknande. Om du väljer att teckna ett lån på t.e.x. 5 år, så beräknas den totala räntekostnaden ut på dessa 5 år. Tänk på att ju längre återbetalningstid du väljer, desto dyrare blir lånet i slutändan. Om du har möjlighet att betala tillbaka lånet inom en kort tid, är detta alltså att föredra.

Snabblån har tidigare haft en kort bindningstid, men i och med den nya lån-lagen som blev gällande i år, så har snabblån med korta återbetalningstider, övergått till årslån. Därmed blir den totala kostnaden för lånet också större än tidigare då lånet återbetalades inom 30-90 dagar.