Bank reserverar 30 miljoner kronor för att täcka upp för förluster i Coronapandemins spår

Nischbanken TF Bank reserverar 30 miljoner kronor för beräknade förluster till följd av Coronapandemin. Banken räknar med att många kunder kommer bli arbetslösa och inte kunna betala sina skulder, skriver SvD. TF Bank är verksamma i många olika europeiska länder där den norska marknaden är den största.

Coronapandemin som råder slår hårt mot såväl företag som privatpersoner. Tusentals personer har redan förlorat jobbet och ännu fler kommer göra det. Ett företag som räknar med stora förluster på grund av arbetslösheten är banken TF Bank.

Under måndagen gick man ut och meddelade att man reserverar 30 miljoner kronor för befarade förluster. När arbetslösheten ökar kommer många inte kunna betala tillbaka pengarna de lånat, och detta är något TF Bank vill vara förberedda på.

TF Bank är verksamma runt om i Europa

Banken grundades 1987 i Borås och är idag verksamma i flera länder runt om i Europa, bland annat inom privatlån. Den största marknaden finns dock inte i Sverige utan vårt västliga grannland Norge.

TF Bank är verksamma i följande länder

  • Sverige
  • Danmark
  • Finland
  • Norge
  • Estland
  • Lettland
  • Litauen
  • Tyskland
  • Polen
  • Österrike

När TF Bank gick ut med beskedet under måndagen föll aktien för att sedan stiga något under eftermiddagen.

Arbetslösheten har inte påverkat TF Bank ännu

I dagsläget har inte arbetslösheten påverkat TF Bank i någon större utsträckning. Men anledningen till att man reserverar de 30 miljoner kronorna redan nu är för att vara redo när arbetslösheten slår till i större utsträckning. De stora förlusterna beräknar man göra inom ett år.

Just summan 30 miljoner kronor har man kommit fram till genom att titta på historisk information hur arbetslöshet påverkat låntagares återbetalningsförmåga. Men i och med att TF Bank är verksamma i olika länder har man fått göra olika prognoser för respektive marknad.