FI vill se tuffare krav för långivare inom snabblån

Trots flertalet åtgärder växer sig snabblåneskulderna större. Finansinspektionen vill nu se en förändring i hur kreditprövningarna genomförs. Man menar att det i dagsläget inte finns någon tydlig reglering vilket gör prövningarna till en bedömning för respektive kreditbolag.

I flera år har Finansinspektionen påtalat problemen som finns med dagens snabblån. För att skydda låntagarna har man bland annat infört ett räntetak och ett kostnadstak på snabblån. Räntetaket innebär att den nominella räntan inte får överstiga referensräntan plus 40 procentenheter, vilket i dagsläget innebär att krediträntan inte får vara över 40 procent. Kostnadstaket å sin sida innebär att den totala kostnaden för ett snabblån inte får vara högre än lånebeloppet.

Trots åtgärderna är Finansinspektionen inte helt nöjda. Framför allt är man kritiska mot att den effektiva räntan, där övriga avgifter är inräknade, är så pass hög. Man anser även att kraven på vem som faktiskt får låna pengar är låga, idag är det exempelvis möjligt att teckna snabblån med betalningsanmärkning.

FI vill se förändring i hur kreditprövningarna går till

Finansinspektionen vill nu se hårdare regler när det kommer till kreditprövningarna. Myndighetens avdelningschef för macroanalys, Magnus Carlsson, menar att det inte finns någon tydlig reglering för hur en kreditupplysning ska gå till. Idag är det till mångt och mycket bara ett krav på att låntagaren ska ha tillräcklig återbetalningsförmåga, men vad som räknas som tillräcklig återbetalningsförmåga är upp till kreditbolagen att själva bestämma.

Skulderna har ökat med 46 miljarder kronor på 11 år

Skulderna för kort- och kontolån har sett en kraftig ökning de senaste åren. FI:s rapport från i oktober visar att skulderna förra året uppgick till hela 50 miljarder kronor, vilket är att jämföra med 4 miljarder kronor år 2008.

En stor orsak till den stora ökningen är att allt fler tecknar snabblån och andra högkostnadskrediter i högre utsträckning än tidigare. Det har även blivit mycket lättare att låna pengar än för 11 år sedan.

Detta riskerar att leda till stora problem där allt fler får svårt att betala sina skulder. Och eftersom snabblånen har höga räntor växer sig skulderna snabbt högre. De som oftast får problem på grund av sina skulder är unga personer under 25 år. Hela 8 procent klarar inte av att betala sina snabblån i tid och hamnar därmed hos inkasso. Motsvarande siffra för hela befolkningen är 4,5 procent. Det är alltså tydligt att unga personer inte riktigt förstår vilken risk de utsätter sig för genom att teckna dessa dyra lån.

quote
Tips! Ska du teckna ett snabblån är det viktigt att du alltid är säker på att du kan betala tillbaka skulden och inte lånar mer än absolut nödvändigt.