Fler unga söker skuldsanering

Fler och fler unga ansöker om skuldsanering hos Kronofogden. Många kommer dock inte få hjälp från myndigheten då skulderna anses vara för små. I stället kan hjälpen finnas hos kommunens budget- och skuldrådgivare.

Personer med stora skulder som de inte anses kunna betala tillbaka i tid kan ansöka om skuldsanering hos Kronofogden. Den som beviljas skuldsanering betalar av en betydande del av sin skuld under ett antal år, därefter stryks den återstående skulden och personen i fråga är skuldfri.

På senare år har något oroväckande inträffat. Nämligen att allt fler unga personer söker skuldsanering.

Under perioden januari-maj förra året ansökte 9 410 svenskar om skuldsanering, 2,6 procent av dessa var unga mellan 18-25 år. Motsvarande siffra i år var 13 191, där 5,4 procent utgjordes av unga personer.

Antalet ansökningar ökar i alla åldrar

Det senaste året har antalet ansökningar ökat i alla ålderskategorier, störst ökning har dock skett bland unga personer upp till 34 år. Minst ökning har skett bland personer över 65 år.

En anledning till att fler unga ansöker om skuldsanering tros vara den nya e-tjänsten som gör det enkelt att skicka in sin ansökan. Tidigare var personer tvungna att fylla i ett papper för att ansöka om skuldsanering.

Många unga kommer inte beviljas skuldsanering

Att så pass många unga ansöker om skuldsanering är oroväckande, de allra flesta kommer dock inte beviljas någon. För att få skuldsanering ska en person inte kunna betala av skulden inom en överskådlig framtid. Unga personer har dock sällan så stora skulder att de inte anses kunna betala tillbaka sin skuld.

De allra flesta har dragit på sig snabblån och krediter och ofta är inte skulderna på mer än 25 000-30 000 kronor.

Men bara för att man inte beviljas skuldsanering som ung innebär det inte att man inte kan få hjälp. Finns det möjlighet att få hjälp av sin familj är det bra, annars kan man även kontakta sin budget- och skuldrådgivare i sin kommun. Unga personer som inte får hjälp i ett tidigt skede riskerar annars behöva skuldsanering i framtiden.