Personer som tar konsumtionslån står bättre rustade än tidigare

Unga är överrepresenterade när det gäller personer med betalningssvårigheter på grund av konsumtionslån. Däremot har låntagarna högre inkomst och betalar mindre för sina lån i förhållande till sin inkomst jämfört med tidigare.

Finansinspektionen har länge varit kritiska mot konsumtionslånen, där allt för många drabbas av hög skuldsättning på grund av lånen. En ny studie från myndigheten visar dock att personer som idag tecknar konsumtionslån, vilket innefattar såväl snabblån som privatlån, har högre inkomst i förhållande till lånet jämfört med tidigare år.

FI:s studie visar även att färre personer med låga inkomster tecknar stora lån än vad som varit fallet tidigare. Det bidrar till att inte lika många drar på sig lån de inte kan betala i tid.

Finansinspektionen kritiska till dagens kreditprövningar

Samtidigt som FI kan skönja positiva teckna på konsumentkreditmarknaden råder fortfarande brister i kreditprövningen där allt för många fortfarande beviljas lån trots små marginaler i den egna ekonomin.

Den grupp som drabbas allra hårdast är unga, där 8 procent av alla under 25 år fick ett inkassokrav under lånets första fem månader. Sett över hela befolkningen är den siffran 5,7 procent, vilket är en ökning från 4,5 procent året dessförinnan.

Att just unga drabbas hårdast stämmer överens med tidigare studier från Finansinspektionen som visar hur den yngre delen av befolkningen är överrepresenterade bland personer med betalningsproblem.

Så kan du med betalningsproblem förbättra din ekonomi

Har du tecknat ett lån som du har svårt att betala gör du bäst i att alltid kontakta långivaren så fort som möjligt. Det kan då finnas en möjlighet att ni tillsammans kommer fram till en betalningsplan som passar båda parter.

Behöver du frigöra pengar för att ha råd att betala dina skulder kan du även välja att samla lånen i ett större privatlån. Med en lägre månadskostnad har du marginaler att betala tillbaka ditt lån och bli skuldfri.

Tänk på! Med en längre återbetalningstid kan du sänka dina månadskostnader även om det resulterar i en högre totalkostnad.