Så skulle en höjd styrräntan påverka svenska låntagare

Inflationen har tryckts upp på grund av höjda elpriser och räntorna har svängt en hel del den senaste tiden. Nu förutspår allt fler en höjd styrränta till nästa år. Det skulle kunna få stora konsekvenser för svenska låntagare.

Inflationen pressas uppåt och Handelsbanken förutspår att den når 3,2 procent i november, den högsta nivån på tio år. Det är flera anledningar till att inflationen tryckts upp så pass mycket den senaste tiden, bland annat stigande elpriser.

På senare tid har även räntorna på penningmarknaden svängt en hel del och vilket fått flera aktörer att tro på en höjd styrränta redan till nästa år.

Så påverkar styrräntan övriga räntor

Skulle Riksbanken välja att höja styrräntan skulle det få stor påverkan på alltifrån bolån till privatlån och snabblån.

Styrräntan används just till att påverka övriga marknadsräntor och på så vis styra efterfrågan i ekonomin och därmed också inflationen.

Har du planer på att låna pengar, exempelvis teckna ett snabblån, ett lån utan UC eller något annat lån med hög ränta bör du göra vad du kan för att jämföra räntorna åt och inte betala mer än nödvändigt. Vid en eventuell räntehöjning riskerar lånen bli mycket dyrare än i dagsläget.

Alla tror inte på en höjd styrränta

Någon som inte tror på en höjd styrränta är Christina Nyman, Handelsbankens chefsekonom. Hon menar på att inflationen i princip bara drivits på av höjda elpriser och att det inte brukar vara något som får de europeiska centralbankerna att höja sina styrräntor.

Christina Nyman tror i stället att Riksbanken kommer låta styrräntan ligga kvar till 2024 och att inflationen kommer falla tillbaka till 1,5 procent till slutet av 2022.

Även om Nyman anser att oron på dagens penningmarknad är något överdriven tror hon att perioden med riktigt låga räntor är över och att boräntor, samt övriga räntor kommer stiga inom snar framtid.