Skulderna hos Kronofogden blir allt fler – även storleken på skulderna ökar

Antalet obetalda skulder hos Kronofogden ökade under det första halvåret. Kraven rör ofta personer som tecknat lån utan säkerhet, såsom snabblån och kontokrediter. Även den totala skulden hos Kronofogden har ökat det senaste året.

Obetalda skulder som skickas till Kronofogden har fortsatt att öka under året. Fram till den sista juni i år hade myndigheten fått in 644 000 krav på obetalda skulder, vilket är att jämföra med 577 000 krav motsvarande period förra året. Det ger en total ökning på 11,5 procent.

Kraven rör framför allt personer som tecknat olika lån utan säkerhet som de inte kan betala i tid. Det kan exempelvis handla om snabblån eller kontokrediter. Eftersom just lån utan säkerhet i regel har högre kostnader än lån med säkerhet är det viktigt att man jämför lånen noggrant innan man lånar. Genom att välja det billigaste lånet finns det mycket pengar att spara. Ett annat tips kan vara att låna av privatpersoner. Har du någon kompis eller familjemedlem du kan låna av slipper du oftast betala ränta. Tänk dock på att betala tillbaka pengarna så fort du kan.

Storleken på skulderna ökar

Det är inte bara antalet skulder som ökar hos Kronofogden, utan även storleken på skulderna. Rebecka Öhman som är enhetschef på Kronofogden säger i ett pressmeddelande att man får in allt fler krav på mellan 100 000 – 500 000 kronor. I många fall beror de ökade skulderna på dåligt genomförda kreditprövningar av långivarna.

Under årets första halvår uppgick det totala skuldbeloppet till 11,45 miljarder kronor, vilket är en ökning med 27 procent från året dessförinnan.

Svårt att få en helhetsbild av låntagarnas skulder

Idag går det väldigt fort att låna pengar. Ansökan fylls i direkt på nätet och inom några få minuter kan pengarna finnas på kontot. För långivarna blir det svårt att göra en samlad bedömning av en låntagares ekonomiska situation, även om de tar en kreditupplysning.

Tidigare i år gick Finansinspektionen ut med ett förslag om att tillsätta en utredning för att göra det möjligt att få en bättre helhetsbild av låntagarnas skulder.  Kronofogden ställer sig positiva till en sådan utredning.