Skulderna hos Kronofogden ökar

Över 100 000 svenskar riskerar ha skulder hos Kronofogden efter Coronakrisen. Utvecklingen går snabbt utför och allt fler får svårt att betala sina skulder i tid. Så många skuldsatta har inte funnits hos myndigheten sedan början på 90-talet.

Under flera års tid har ekonomin i Sverige blomstrat. Vi har lånat pengar som aldrig förr. bolånen har blivit större, privatlånen likaså, och snabblånen blir bara fler och fler.

De flesta hushåll har klarat av att betala sina skulder i god tid, men nu under Coronapandemin när tusentals människor förlorar sina jobb och får lägre inkomst riskerar allt fler skulder gå vidare till Kronofogden.

Myndigheten befarar redan nu att uppemot 100 000 svenskar kan ha skulder hos Kronofogden innan det här är över. Så illa har det inte varit sedan början på 90-talet. Prognosen är än så länge osäker men Kronofogden förbereder sig för det värsta.

20 procent har fått sämre ekonomi under Coronakrisen

Myndigheten har genomfört en undersökning som visar att 2 av 10 svenskar har fått sämre ekonomi på grund av Coronakrisen. Allra värst drabbade är arbetslösa, ensamstående föräldrar och egenföretagare. Vad som oroar Kronofogden än mer är att många tror att ekonomin kommer att försämras ytterligare det kommande halvåret.

När vi gick in i krisen hade vi år av låga räntor bakom oss och statsfinanserna var starka. Vi var med andra ord väl förberedda. Men det som nu oroar är hastigheten med vilken förändringen sker. Arbetslösheten är exempelvis redan uppe i över 8 procent. Den som har ett jobb klarar ofta av relativt stora förändringar i ekonomin, men om inkomsten helt plötsligt sjunker kan utvecklingen gå snabbt utför.

Ta kontroll över ekonomin

Hushåll som i dagsläget klarar av att betala sina skulder men som riskerar hamna i ekonomiska kris bör göra vad de kan för att ta kontroll över ekonomin. Det kan exempelvis handla om att kontakta den man står i skuld till för att försöka komma överens om en gemensam lösning som fungerar för båda parter. Man bör även ta höjd för sämre tider och kanske spara mer pengar än vanligt. På så vis kan man klara av ett inkomstbortfall under en längre tid.

Finns det möjlighet att ta hjälp av släkt och vänner kan även det vara ett bra alternativ som hindrar skulderna från att gå vidare till Kronofogden. Det finns helt enkelt mycket hushållen kan göra för att förbättra sin situation, det gäller bara att göra det i tid.