Svenskarna aktiva med sina betalkort

Svenskarna blir mer och mer aktiva med sina betalkort igen. Framför allt syns en ökning inom livsmedelskonsumtionen. Däremot är transaktionerna inom resor, kultur och nöjen fortsatt låga. Det skriver SvD.

År 2020 har varit ett mycket speciellt år och ingen i samhället är oberörd. Coronapandemin har haft en stor påverkan på arbetsmarknaden och människors privatekonomi. Detta har i sin tur lett till ett förändrat beteende hos oss människor. Vi använder inte längre våra kreditkort och betalkort på samma sätt som tidigare.

I samband med pandemins intåg såg vi hur antalet transaktioner minskade kraftigt. På senare tid har vi dock sett en förändring där antalet transaktioner nu ökar igen. Nu ligger vi på en nivå som är 3 procent lägre än under samma period förra året.

Livsmedelskonsumtionen ökar allra mest

Det som har drivit på ökningen är framför allt en ökad livsmedelskonsumtion. Det är det segmentet som bidrar till att korttransaktionerna inte ligger på lägre nivåer än de faktiskt gör.

Sedan finns det andra branscher där korttransaktionerna inte alls är lika många. Konsumtion av kultur, resor och nöjen ligger fortsatt på låga nivåer och om det inte vore för den ökade konsumtionen av livsmedel skulle korttransaktionerna ligga 10 procent lägre än samma period förra året.

Tips! Använd ett kreditkort som passar dina konsumtionsvanor och dra nytta av schyssta rabatter och andra bra erbjudanden som får dig att spara pengar.

Restaurang och hotell ser en ökning av antalet transaktioner

En annan bransch som hade det svårt i början av pandemin var restaurang och hotell. Men inom dessa två branscher börjar man nu se en ökning av antalet korttransaktioner och faktum är att man närmar sig fjolårets nivåer. Hur utvecklingen kommer se ut inom de olika branscherna beror nu troligtvis på hur utvecklingen av pandemin kommer att se ut. Får vi en ny andra våg är det mycket möjligt att transaktionerna börjar minska igen inom vissa områden.