Bankränta

När man ansöker om att låna pengar så är det många faktorer som måste spela in för att det ska klaffa. Det går inte att stirra sig blind på räntan då den inte säger allt. Utöver ränta så tillkommer ofta flera andra kostnader såsom uppläggningsavgift, administrativa avgifter, fakturaavgift m.m.

Ibland kan kostnaden vara högre än räntan. Vad gäller räntan så är den alltid avdragsgill i deklarationen varje år, så du kan dra av en del av räntekostnaden när du beräknar kostnaden för lånet. Även snabblån är avdragsgilla.

Alla har olika förutsättningar

Ponera att du har dragit på dig betalningsanmärkning och försöker få lån. Det är inte alltid så lätt att få ett lån med betalningsanmärkning och bankerna säger ofta Hej då innan du ens kommit in genom dörren.

Det är här nishlånen kommer in. Det gäller att vara förberedd på att ett snabblån till någon med sämre förutsättningar är mer kostsamma än andra lån, så det är inte så stor mening att börja jämföra låneräntor och tro att man har så stor frihet att förhandla.

Har man försatt sig i en sits med betalningsanmärkning så har man gjort något fel i lagens mening, man har misskött en betalning och som straff får man skylta med en anmärkning.

Betalningsanmärkning är badwill

En betalningsanmärkning ger dig ingen goodwill, utan snarare badwill. I stort sett får man ta det lån man kan få, om man kan få något. Nischbanker som erbjuder lån med betalningsanmärkning behöver inte kräva någon säkerhet, men tar ut en högre ränta för lånet som garanti ifall att man missköter sig. Detta för att vara förutseende och täcka upp de kostnader och administrativt arbete som kommer att uppstå ifall att lånet kommer att sägas upp på grund av bristande betalning.

Höga räntor för lån med betalningsanmärkning

Räntan för ett lån med anmärkning kan ligga runt 20% vilket innebär att det tar ett bra tag innan skulden är återbetald. Ofta, men inte alltid vill banken ha någon form av säkerhet, borgen eller garanti för denna typen av lån.

Tänk efter före om du funderar på att be en vän eller släkting att stå som borgensman på ditt lån. Ett borgensåtagande innebär att borgensmannen måste gå in och betala skulden om inte du gör det och vill du utsätta din mamma eller vän för samma skuldsituation som dig själv?

Numera är det vanligare att banken kräver att man har en ”medlåntagare” istället för borgensman, men i slutändan är det samma sak. Den väsentliga skillnaden är att en medlåntagare har rätt att dra av låneräntan i deklarationen, men vad gäller betalningsansvaret blir det i slutändan ändå samma sak.